Ring oss

+47 934 47 713

Send e-post

post@fasadevasken.no

Fasadevasken AS

Rengjøring av tak og takrenner

Mosebehandling vil gi et flottere tak med økt levetid. Vi utfører
samtidig takkontroll, slik at ødelagte takstein vil bli avdekket. Dette reduserer faren for vannlekkasjer fra taket.

Takrenner er en kjent årsak til vannlekkasjer, og vi foretar derfor en forebyggende rens av disse. Mosen på taket bør fjernes ikke bare av estetisk hensyn, men fordi den på sikt kan gjøre skade. Mosen holder på fuktigheten, og dermed øker faren for frostsprengning på tegl.

Særlig skyggesiden av taket gir gode vekstforhold for mosen. Forebyggende tiltak kan være å fjerne skyggende greiner på trær som bidrar til vekstforholdene. Fjern kvister, løv og annet som legger seg ved stengslene på taket.

Gamle bølgeeternittak anbefaler vi ikke å behandle med høytrykk og skraping da eternitten kan avgi asbestfibre.

Sjekk taket årlig for mose, og at taksteinen ligger riktig. Se etter skader og at takrenner ikke er tette av løv, kvist og mose.

Vi behandler taket med en svært effektiv kjemi. Deretter lar vi vind og vær vaske taket. Det tar fra noen måneder til ett års tid før taket er helt rent. Dette er svært skånsomt i forhold til å høytrykks spyle taket. Høytrykks spyling kan føre til skader på overflatebelegget.

Skraping, kosting og høytrykksvask vil bare gi en kortvarig effekt før mosen igjen begynner å gro. Behandlingen vår øker varigheten på det ferdige resultatet. Kjemien vi benytter er lett biologisk nedbrytbar.